Apie kūrybinį rašymą

Kūrybiškas rašymas apima naratyvą, emocijų raišką, charakterių kūrimą, poezijos ir literatūros menines priemones. Kūrybiško rašymo produktai: dramos kūriniai, proza (apsakymai, apysakos, romanai), poezija, memuarai, meninė dokumentinė kūryba, kurioje naudojamos meninės priemonės leidžia ją atskirti nuo žurnalistinių kūrinių (meniniai gali būti kelionių aprašymai, apybraižos).

Kūrybiškas rašymas gali būti siejamas tiktai su gebėjimų meniškai, įdomiai rašyti ugdymu (pavyzdžiui, rašytojo, žurnalisto, literato mėgėjo ugdymas) ir gali būti suprantamas kaip sveikatinimo dalis (kūrybiškas rašymas psichikos sveikatai stiprinti, gyvenimo pilnatvei siekti).

Kūrybiškas rašymas kaip biblio / poezijos terapijos dalis. Biblio/ poezijos terapijoje vadovaujamasi socialinio darbo profesoriaus N. Mazza pasiūlytu  RES modeliu, kurio esmė –  trys komponentai: pojūčiai, ekspresija ir simbolizmas. Ekspresijos komponentas reiškia rašymą. Rašymo metu orientuojamasi į kūrybos procesą, o ne į rezultatą.

Kūrybiškas rašymas asmenybės vystymuisi dažniausiai būna autobiografinis, susijęs su atskirų gyvenimo įvykių refleksija, metodas yra tinkamas siekiant pozityvių asmenybės pokyčių. Refleksyviai apmąstant ir rašant apie išgyvenimus, kuriuos sukelia profesinės situacijos, gerėja asmens profesinis vystymasis.

Kūrybiškas rašymas terapijos tikslais yra orientuotas į autobiografinį, ekspresyvų, refleksyvų rašymą. Orientuojamasi į kūrybos procesą ir įžvalgas, galimi visi žanrai, bet gali būti neparašyta nieko. Facilitavimas lengvina rašymo procesą ir įžvalgų radimą. Galima rašyti grupėje arba individualiai dirbant su facilitatoriumi (terapeutu), arba vienam.

Ekspresyvus rašymas reiškia rašymo terapiją, kurią  pasiūlė James W. Pennebaker 1980 m. Rašoma apie praeityje išgyventą traumą, išreiškiant giliausius jausmus ir mintis, susijusius su traumuojančia aplinka.

Dienoraščio rašymas. Aprašomi ir apmąstomi asmeninio gyvenimo įvykiai. Dienoraščio naudojimas terapijai siejamas su psichologo Ira Progof  (1970) darbu, dienoraščio puslapiai skaitomi kartu su konsultantu, terapeutu. Edukologai, skatindami refleksyvų dienoraščio rašymą, skatina asmenybės profesinį vystymąsi.

Gyvenimo aprašymas (savasties, patirties, prisiminimų aprašymas). Galima rašyti apie savo arba kitų gyvenimus, yra daug gyvenimo aprašymo žanrų: autobiografija, biografija, liudijimai, laiškas, esė, skaitmeninis blogas ar elektroninis laiškas.

Refleksyvus rašymas. Refleksyvaus rašymo technikas dažnai naudoja ugdymo specialistai, terapeutai, lengvindami susimąstymo procesą apie tai, kas gerai ir kas blogai, kas galėtų būti daroma kitaip – praktiškai rodomi būdai, kaip kalbėtis su savimi pačiu, kad puslapyje atsirastų naujos įžvalgos.

Terapinis rašymas panašus į ekspresyvųjį rašymą, bet daugiau nukreiptas į vieną ar kitą klientui rūpimą dalyką. Duodamos labiau individualizuotos ir specifinės rašymo užduotys, terapeutas drąsina klientą telkti dėmesį į jam rūpestį keliančią problemą.

parengė Jūratė Sučylaitė

Blogą talpina WordPress.com. | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑

%d bloggers like this: